Βυζαντινή Μουσική/Liturgical

Byzantine Music Class – Years 1-2

Byzantine Music Class Year 3

Αναστασιματάριον

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΙΑ, ΥΠΑΚΟΑΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ

Απολυτίκιον Ἦχος Α’ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Παραλλαγή καὶ μέλος

ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΘΕΓΞΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος

Του Λίθου Σφραγισθέντος Ήχος Α’ – Fr. Fr. Eirinaios Nakos

Αναστάσιμο Απολυτίκιο: Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Του λίθου σφραγισθέντος – Μοναχές Ι.Μ. Παναγίας Έβρου

Apolytikion. Mode 1. Sacraments and Services in the top left menu –> Octoechos –> Mode 1 –> Sunday –> Matins –> Apolytikion –> Byzantine + Audio

SoundCloud – GOARCH – Learn to Chant – Orthros – Mode 1 –> 02 – Mode 1 – Resurrectional Apolytikion

Θεοτοκίον Ἦχος Α’ Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου

Παραλλαγή καὶ μέλος

ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΘΕΓΞΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος

Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι

Theotokion. Mode 1. Sacraments and Services in the top left menu –> Octoechos –> Mode 1 –> Sunday –> Matins –> Apolytikion –> Byzantine + Audio

SoundCloud – GOARCH – Learn to Chant – Orthros – Mode 1 –> 03 – Mode 1 – Resurrectional Theotokion

Απολυτίκιον Ἦχος Β’ Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον

Παραλλαγή καὶ μέλος

?

Μέλος

ΟΤΕ ΚΑΤΗΛΘΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

Apolytikion. Mode 2. Sacraments and Services in the top left menu –> Octoechos –> Mode 1 –> Sunday –> Matins –> Apolytikion –> Byzantine + Audio

SoundCloud – GOARCH – Learn to Chant – Orthros – Mode 2 –> 02 – Mode 1 – Resurrectional Apolytikion

Θεοτοκίον Ἦχος Β’ Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν

Παραλλαγή καὶ μέλος

?

Μέλος

ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΕΝΝΟΙΑΝ

Theotokion. Mode 2. Sacraments and Services in the top left menu –> Octoechos –> Mode 1 –> Sunday –> Matins –> Apolytikion –> Byzantine + Audio

SoundCloud – GOARCH – Learn to Chant – Orthros – Mode 2 –> 03 – Mode 2 – Resurrectional Theotokion

 

*****

Ακολουθία της Α΄ Στάσεως των Χαιρετισμών Ι. Ν. Αγ. Λυδίας 6-3-2020

Ακολουθία της Β΄ Στάσεως των Χαιρετισμών Ι. Ν. Αγίας Λυδίας 13-3-2020

Ακολουθία των Χαιρετισμών στην Παναγία – Γ΄ Στάση Ι . Ν . Αγ. Λυδίας 20-3-2020

Ακολουθία των Χαιρετισμών-Δ΄ Στάση-Ιερός Ναός Αγίας Λυδίας-Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης

Ακάθιστος Ύμνος – Απευθείας μετάδοση – Ιερός Ναός Αγίας Λυδίας Ασπροβάλτας 3 April 2020

*****

9th Hour + Presanctified Liturgy – Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων – Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος Αμπελοκήπων 20.3.2020

#HCHCChapelLive April 6 2020 – Great Compline

1:33 / 1:46:00 #HCHCChapelLive April 10 – 9th Hour & Presanctified Liturgy

*****

The Small Paraklesis, The Lesser Supplicatory Canon to the Most Holy Theotokos, Greek Orthodox